Mobix покритие в България Услугата Mobix осигурява домашен интернет до дома, офиса и вилата посредством мобилната 4G мрежа.

  • 5G към 01.05.2022
  • 4G към 01.05.2022
  • 3G към 01.05.2022
  • 2G към 01.05.2022
  • Максимална скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom: при download  2071 Mbps, при upload – 167.8 Mbps;
  • Максимална скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Vivacom: при download - 112 Mbps, при upload - 37.5 Mbps
  • Максимална скорост на пренос на данните в 3G мрежата на Vivacom: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps
  • Максимална скорост на пренос на данните в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps

Предоставяни услуги чрез 4G (LTE) мрежата на Vivacom: гласова услуга с технология CSFB (автоматично прехвърляне към 3G или 2G за провеждане на разговор), кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

Предоставяни услуги чрез 3G (UMTS) мрежата на Vivacom: гласова услуга, кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

Предоставяни услуги чрез 2G (GSM) мрежата на Vivacom: гласова услуга, кратки текстови съобщения и достъп до интернет;

**Картата предоставя информация за покритието на 5G, 4G, 3G и 2G мрежата на Vivacom. Различни фактори като релефа на местността, типа, разположението и гъстотата на сградите, местоположението в самите сгради (например дали услугата се използва на покрива или в подземно помещение на дадена сграда), както и модела и техническото състояние на използваното крайно устройство (телефон, таблет или друго) могат да окажат сериозно влияние върху качеството на мобилната връзка. Качеството на достъпа до интернет зависи и от броя на едновременните потребители, обслужвани от една и съща базова станция. Картата е създадена на база на математически модели и софтуерна симулация за покритие на открито за всяка една от съответните мрежи и не предоставя информация за покритието с абсолютна точност.